ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО СМАЗВАНЕТО НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ?

  Системата за смазване на двигателя с вътрешно горене има за задача да сведе до минимум триенето между частите на ДВГ. Освен основната функция за смазване на триещите части, тази система осигурява и охлаждане на частите на двигателя, премахва нагари и отлагания и защитава от корозия.

  КОИ СА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ В СИСТЕМАТА ЗА СМАЗВАНЕ?

  Системата за смазване на ДВГ има няколко основни компонента. В нея са включени маслена помпа, картер на двигателя, входящ отвор за масло, маслен филтър, датчици и доста често маслен охладител. Тези компоненти са свързани помежду си чрез маслени магистрали и канали. Картерът на ДВГ е направен да съхранява и събира маслото . Следенето на нивото на маслото в картера се извършва с помощта на измервателна пръчка, а при по-съвременните ДВГ с помощта на датчик за ниво и температура на маслото. Маслената помпа е отговорна за циркулацията на масло в цялата система с необходимото налягане за тази цел, Маслената помпа може да се задвижва от колянов вал, разпределителен вал или допълнителен задвижващ вал.

  КАКЪВ Е ПРИНЦИПЪТ НА РАБОТА НА СИСТЕМАТА ЗА СМАЗВАНЕ?

  В съвременните ДВГ се използва смесена система за смазване, при нея някои части се смазват под налягане, а други части чрез директно пръскане или гравитация . Когато двигателят работи, маслената помпа изпомпва масло и създава налягане в системата, маслото преминава в масления филтър, където се прочиства от механични примеси. След това маслото преминава през каналите на лагерите към коляновия вал, лагерите на разпределителния вал и към буталните болтове.

  КАКВА Е ПОДРЪЖКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА СМАЗВАНЕ НА ДВГ?

  Системата за смазване е една от най-отговорните системи в съвременните ДВГ. Редовното следене на нивото на масло, и навременната подмяна на масло и маслен филтър са основни дейности за нормалната работа на тази система. Необходимо е също така да се следи за течове и ако се открият такива да се отстраняват своевременно. Съветваме ви да следите интервалите за подмяна на консумативи предписани от производителя на вашият автомобил за да избегнете скъпо струващи ремонти.